Simon

Rankad etta i Rattus
Rankad etta i Drakborgen
Före detta rankad etta i Citadels
Före detta rankad etta i King of Tokyo

Coup: 1
klicka här för att visa grafer. OBS! Kan ta lång tid att ladda in!