The Resistance: Avalon


Boardgamegeek sidan här
Antal spelade matcher: 26
Total speltid: 9 Timmar
Längsta parti: 30 Minuter
Kortaste parti: 12 Minuter
The Resistance: Avalon
Boardgamegeek sidan här
Antal spelade matcher: 26
Total speltid: 9 Timmar
Längsta parti: 30 Minuter
Kortaste parti: 12 Minuter