Simon

Rankad etta i Rattus
Rankad etta i Drakborgen
Före detta rankad etta i Citadels
Före detta rankad etta i King of Tokyo
Totalt antal spelade matcher: 222
Antal segrar: 50 (23%)
Antal andraplaceringar: 63 (28%)
Antal tredjeplaceringar: 57 (26%)
Antal fjärdeplaceringar: 40 (18%)
Antal femteplaceringar: 10 (5%)
Antal sjätteplaceringar: 2 (1%)
Antal sjundeplaceringar: (0%)
Antal åttondeplaceringar: (0%)
Antal niondeplaceringar: (0%)

Coup: 1
klicka här för att visa grafer. OBS! Kan ta lång tid att ladda in!