Simon

Rankad etta i Rattus
Rankad etta i Drakborgen
Före detta rankad etta i Citadels
Före detta rankad etta i King of Tokyo
PLACERING SPEL GAMENIGHT
3Dominion 2020-02-15 [706]
3Dominion 2020-02-15 [706]
3Drakborgen 2022-01-01 [819]
3For Sale 2016-07-30 [404]
3Citadels 2017-01-25 [454]
3Citadels 2017-01-25 [454]
3Dominion 2020-02-15 [706]
3Greed 2016-03-02 [349]
3Dominion 2019-12-31 [696]
3Drakborgen 2022-01-02 [820]
3Dominion 2019-01-02 [633]
3Dominion 2016-07-17 [399]
3Dominion 2013-11-22 [146]
3Dominion 2019-01-01 [632]
3Dominion 2021-08-05 [791]
3Dominion 2016-07-16 [398]
37 Wonders 2016-07-30 [404]
3Dominion 2019-01-02 [633]
3Dominion 2017-06-04 [490]
3Kingdom Builder 2017-02-25 [467]
3Dominion 2017-06-05 [491]
3Citadels 2014-03-21 [170]
3Dominion 2014-06-22 [187]
3Dominion 2013-11-20 [145]
3Dominion 2013-11-20 [145]
3Dominion 2014-06-25 [190]
3Dominion 2014-07-21 [196]
3Dominion 2013-09-14 [134]
3Dominion 2014-07-23 [198]
3Dominion 2013-09-13 [133]
3Dominion 2013-09-13 [133]
3Puerto Rico 2013-12-19 [152]
3Dominion 2013-11-22 [146]
3Manhattan 2014-04-30 [173]
3Citadels 2014-01-10 [158]
3Puerto Rico 2013-12-19 [152]
3Puerto Rico 2013-12-19 [152]
3Puerto Rico 2013-12-19 [152]
3Dominion 2014-05-02 [175]
3Dominion 2014-05-02 [175]
37 Wonders 2013-11-22 [146]
37 Wonders 2013-11-22 [146]
3Dominion 2013-07-18 [120]
37 Wonders 2014-05-01 [174]
3Dominion 2015-07-25 [295]
3Dominion 2012-07-23 [39]
3Cheaty Mages! 2015-01-21 [242]
3Dominion 2012-08-17 [44]
3Small World 2012-08-18 [45]
3Scoville 2015-01-21 [242]
3Dominion 2012-08-18 [45]
3Dominion 2012-08-18 [45]
3Dominion 2012-08-18 [45]
3Dominion 2012-07-19 [35]
3Dominion 2012-07-19 [35]
3Dominion 2014-12-22 [232]
3Dominion 2012-07-23 [39]
3Dominion 2013-07-17 [119]
3Dominion 2012-07-20 [36]
3Dominion 2012-07-21 [37]

Coup: 1
klicka här för att visa grafer. OBS! Kan ta lång tid att ladda in!