Simon

Rankad etta i Rattus
Rankad etta i Drakborgen
Före detta rankad etta i Citadels
Före detta rankad etta i King of Tokyo
PLACERING SPEL GAMENIGHT
1Biblios 2015-07-26 [296]
1Kingdom Builder 2017-02-25 [467]
1London 2014-03-22 [171]
1Settlers of Catan 2014-03-22 [171]
1Manhattan 2014-03-22 [171]
1Citadels 2014-03-21 [170]
1Citadels 2014-01-11 [159]
1Citadels 2014-01-11 [159]
1Citadels 2014-01-10 [158]
1The Resistance: Avalon 2016-03-02 [349]
1Dominion 2013-11-23 [147]
1Dominion 2019-01-02 [633]
1Dominion 2013-11-20 [145]
1Dominion 2013-11-20 [145]
1Dominion 2013-11-20 [145]
1Dominion 2019-08-03 [669]
1Dominion 2013-09-14 [134]
1Drakborgen 2017-01-17 [451]
17 Wonders 2014-05-24 [179]
1Biblios 2016-10-29 [435]
1Dominion 2015-07-25 [295]
1The Resistance: Avalon 2016-03-02 [349]
1War of the Ring 2016-04-07 [363]
1Cheaty Mages! 2015-06-27 [285]
1King of Tokyo 2016-07-16 [398]
1Dominion 2016-07-17 [399]
1Dominion 2016-07-19 [401]
1Dominion 2016-07-19 [401]
1Dominion 2016-07-19 [401]
1Dominion 2014-07-23 [198]
1For Sale 2016-07-30 [404]
1The Resistance: Avalon 2016-07-30 [404]
1Rattus 2016-07-30 [404]
1Rattus 2016-07-30 [404]
1Drakborgen 2016-09-16 [420]
1Dominion 2016-09-17 [421]
1Dominion 2020-02-15 [706]
1Dominion 2012-07-21 [37]
1Infiltration 2012-12-30 [83]
1Dominion 2020-02-15 [706]
1Dominion 2021-08-05 [791]
1Dominion 2022-01-01 [819]
1Dominion 2012-07-20 [36]
1Dominion 2012-08-17 [44]
1Dominion 2012-07-22 [38]
1Dominion 2020-02-15 [706]
1Dominion 2012-07-18 [34]
1Dominion 2021-08-05 [791]
1Dominion 2012-07-18 [34]
1Drakborgen 2022-01-02 [820]
1Dominion 2020-02-15 [706]
1Dominion 2012-07-23 [39]
1Dominion 2013-07-15 [118]
1Dominion 2012-07-20 [36]

Coup: 1
klicka här för att visa grafer. OBS! Kan ta lång tid att ladda in!