Kenneth

Före detta rankad etta i Hey, Thats my Fish!

Hive: 5
Coup: 4
Dune: 3
klicka här för att visa grafer. OBS! Kan ta lång tid att ladda in!