MarioMarx14

Rankad etta i Sprawlopolis
Före detta rankad etta i Zooloretto
Före detta rankad etta i Star Realms
Före detta rankad etta i Love Letter
Före detta rankad etta i King of Tokyo
Före detta rankad etta i Pokémon TCG
Före detta rankad etta i Cottage Garden
Före detta rankad etta i Between Two Cities
Före detta rankad etta i Patchwork Express
Totalt antal spelade matcher: 576
Antal segrar: 111 (19%)
Antal andraplaceringar: 233 (40%)
Antal tredjeplaceringar: 185 (32%)
Antal fjärdeplaceringar: 40 (7%)
Antal femteplaceringar: 7 (1%)
Antal sjätteplaceringar: (0%)
Antal sjundeplaceringar: (0%)
Antal åttondeplaceringar: (0%)
Antal niondeplaceringar: (0%)

Coup: 4
Fleet: 17
klicka här för att visa grafer. OBS! Kan ta lång tid att ladda in!