Jonas_O

Före detta rankad etta i The Resistance: Avalon

Coup: 2
klicka här för att visa grafer. OBS! Kan ta lång tid att ladda in!