Lukas

Före detta rankad etta i alla spel!!
Före detta rankad etta i The Resistance: Avalon

klicka här för att visa grafer. OBS! Kan ta lång tid att ladda in!