Bodin

Före detta rankad etta i Eclipse
PLACERING SPEL GAMENIGHT
77 Wonders 2016-07-30 [404]

klicka här för att visa grafer. OBS! Kan ta lång tid att ladda in!