Chinna

PLACERING SPEL GAMENIGHT
77 Wonders 2022-04-20 [850]

Coup: 2
Dune: 1
klicka här för att visa grafer. OBS! Kan ta lång tid att ladda in!