Wei

Rankad etta i Irish Gauge
Före detta rankad etta i Hey, Thats my Fish!

Hive: 1
Coup: 2
Dune: 3
klicka här för att visa grafer. OBS! Kan ta lång tid att ladda in!