Kosma

Före detta rankad etta i Hansa Teutonica

klicka här för att visa grafer. OBS! Kan ta lång tid att ladda in!