Stefan_K

Före detta rankad etta i 7 Wonders
PLACERING SPEL GAMENIGHT
5Carcassonne 2013-12-25 [154]

klicka här för att visa grafer. OBS! Kan ta lång tid att ladda in!