Stefan_K

Före detta rankad etta i 7 Wonders

klicka här för att visa grafer. OBS! Kan ta lång tid att ladda in!