Elias

Rankad etta i Dominion
Före detta rankad etta i alla spel!!
Före detta rankad etta i Biblios

klicka här för att visa grafer. OBS! Kan ta lång tid att ladda in!