Moa

Före detta rankad etta i Small World
Före detta rankad etta i Manhattan
PLACERING SPEL GAMENIGHT
57 Wonders 2016-07-17 [399]

klicka här för att visa grafer. OBS! Kan ta lång tid att ladda in!