Moa

Före detta rankad etta i Small World
Före detta rankad etta i Manhattan

klicka här för att visa grafer. OBS! Kan ta lång tid att ladda in!