Hanna

Rankad etta i Corridors of Power

Coup: 4
klicka här för att visa grafer. OBS! Kan ta lång tid att ladda in!