Förra gamenightID: [947]Nästa gamenight

Datum: 2023-07-04
Tid: 20:15:00
Anmälda deltagare:

#SPELNAMNSPELTIDINFOVINNARETVÅATREA4:E PLATS
2996Kingdom Builder60BasegameJK(61)JoseMaria(47)David(46)Anders(45)
2997For Sale23JK(71)David(54)Anders(51)JoseMaria(46)
2998For Sale23David(71)JK(66)Anders(51)JoseMaria(50)
2999For Sale19JoseMaria(68)David(62)Anders(61)JK(55)


Kommentarer 0