Förra gamenightID: [917]Nästa gamenight

Datum: 2023-03-09
Tid: 16:00:00

#SPELNAMNSPELTIDINFOVINNARETVÅATREA4:E PLATS5:E PLATS
2884Marvel Legendary60Win: KreeSupreme, RevealHeroes, Normal, Drax, Quake, Ronan, Nebula, StrLrd, Phyla, EmmaMarioMarx14JKMarvel_Rev
28857 Wonders50Win: AlexandriaJK(54) Angel(50)Bjorn(48)David(45)JoseMaria(31)
28867 Wonders50Win: Babylon Extra WondersBjorn(53) David(51)JK(46), Angel(46)JoseMaria(35)
28877 Wonders60Win: Olympa Extra Wonders CitiesJK(67) David(64)Bjorn(62)Angel(61)JoseMaria(60)


Kommentarer 0