Förra gamenightID: [849]Nästa gamenight

Datum: 2022-04-13
Tid: 19:00:00
Planerade spel:

#SPELNAMNSPELTIDINFOVINNARETVÅATREA4:E PLATS5:E PLATS
2671For Sale20JK(66)Marcin(55)Chinna(50)Bruno(46)
2672For Sale20Marcin(59)Chinna(57)Bruno(56)JK(51)
2673Concordia210Imperium SalsaJK(93)Wei(92)Marcin(89), Bruno(89)Chinna(74)
2674Chess25OtisMarioMarx14
2675Chess25OtisLightLegendWill


Kommentarer 0