Förra gamenightID: [823]Nästa gamenight

OBS!!! EJ OFFICIELL GAMENIGHT(tm)
Datum: 2022-01-09
Tid: 21:00:00
Planerade spel:
Anmälda deltagare:

#SPELNAMNSPELTIDINFOVINNARETVÅATREA4:E PLATS
2589Between Two Cities30BasegameMarioMarx14(59)tessan(56)JK(55)Emma(55)
2590Between Two Cities30ExpansionEmma(74)tessan(73)JK(73)
2591Between Two Cities25ExpansionJK(68), MarioMarx14(68)Emma(68)


Kommentarer 0