Förra gamenightID: [713]Nästa gamenight

Datum: 2020-03-12
Tid: 18:30:00
Anmälda deltagare:

# SPELNAMNSPELTIDINFOVINNARETVÅATREA
2129Concordia105Italy BasegameJerker(117)Matts(114)Kosma(100)
2130Concordia90Imperium BasegameJerker(116)Matts(114)Kosma(96)
2131Concordia110Imperium BasegameJerker(161)Matts(147)Kosma(138)


Kommentarer 0


Du måste logga in för att lämna kommentarer!