Förra gamenightID: [160]Nästa gamenight

Datum: 2014-01-15
Tid: 18:00:00

#SPELNAMNSPELTIDINFOVINNARETVÅATREA4:E PLATS5:E PLATS
454Small World110Larry(80)Kosma(77)JK(75)Kalle(74)johan_holmberg(66)
4557 Wonders60Win: Babylonjohan_holmberg(64) Kosma(51)Larry(46)JK(43)Kalle(37)
4567 Wonders60Win: RhodosJK(49) Kalle(47)Larry(42), Kosma(42)johan_holmberg(41)
4577 Wonders40Win: GizaKalle(68) johan_holmberg(56)Larry(55)JK(54)Kosma(46)
4587 Wonders30Win: Babylonjohan_holmberg(55) JK(50), Larry(50)Kalle(47)


Kommentarer 0